Održana rasprava na temu položaja novinara u manjinskim medijima   --  Zaključak

STANJE U MANJINSKIM MEDIJIMA PO VIĐENJU EKIPE DELA NOVINARA

 

U oblasti informisanja na manjinskim jezicima obrađeni su podaci o stvarnom stanju, pre svega u Subotici, Somboru i Novom Sadu.

U sagledavanju stanja pomogao je Sekretarijat za kulturu i informisanje APV.

Konstatovano je da se nisu odazvali svi predviđeni predstavnici medija, ali su u razmatranju učestvovali Mađarski, Nemački i Bunjevački predstavnici. U razmatranju je konstatovano da se kod gotovo svih medija Naconalnih nanjina poštuju pravila i da štampani mediji manjina postoje, gotovo isključivo, zahvaljujući sredstvima Autonomne Pokrajine.

Sagledana su zakonska rešenja u oblasti Zakona o javnom informisanju i medijaima, koji je već više godina na snazi, ali je postojala sumnja da se zakonska rešenja ne koriste u okviru svih manjina na adekvatan način. Zakonom je određeno da se medji ne mogu finansirati direktno iz Budžetskih sredstava, nago po raspisanim konkursima. U prelaznm rešenjima utvrđeno je da se Javnim sredstvima iz Budžeta direktno mogu finansirati samo oni, isključivo štampani, mediji koje je svojevremeno osnovala Skupština Autonomne Pokrajine i prenela prava Nacionalnim savetima, koji su u skladu sa zakonom osnovali ustanove kao osnivače štampanih medija. Ovakvo zakonsko rešenje imalo je za cilj da se razvijaju nezavisni mediji, isključivo po raspisanim konkursima. Pri tome Zakonom je uređeno da Nacionalni saveti ne nogu imati odlučujuću ulogu u osnivanju i raspolaganju tako registrovanih medija. Ustanovljeno je da postoji finansiranje i onih štampanih medija koje nije osnovala Autonomna Pokrajina, pri čemu se iz Budžeta finansiraju i mediji takvih ustanova, koji uopšte nisu čak ni štampani, a što je potpuno suprotno Zakonu. Time se apsolutno narušava nezavisnost medija na manjinskim jezicima, naročito elektronskih medija. Takva okolnost uočena je posebno kod bunjevačke nacionalne zajednice. Posebno je prisutna okolnost da se po pravu da se Nacionalni saveti konsultuju, ovo pravo zloupotrebljava, posebno kod bunjevačke zajednice. Činjenica je da u 2022.-oj godini samo kod bunjevačke nacionalne zajednice ni  jedan nezavisni medij nije dobio podršku Bunjevačkog nacionalnog saveta, iako su godinama unazad takvi mediji bezrezervno dobijali podršku, jer jesu bunjevački nezavisni mediji. Podrška je data samo onim medijima čiji su osnivači u direktnoj vezi sa isključivo osobama u rukovodstvu Bunjevačkog nacionalnog saveta.

Ovakva rešenja prisutna su naročito u Subotici, Somboru i delom u Novom Sadu.

Sa uočenim nedostacima upoznaćemo finansijere, kako budžetskih sredstava, tako i one ustanove koje raspisuju konkurse za nezavisne medije.

Nadamo se apsolutnom poboljšanju ukupnih okolnosti.

Zahvaljujemo Sekretarijatu za kulturu i informisanje APV na mogućnosti da se ovakav projekat realizuje, bar u meri u kojoj je to bilo moguće.

 

U ime ekipe:

Mirko Bajić - rukovodilac projekta

063 565 710,   Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.