U okviru projekta prikogranične saradnje Erazmus+ održan je bunjevački omladinski kamp od 23. – 30. jula u mistu Dunafalva u Mađarskoj. Ovaj evropski projekat je okupio oko 60 učesnika iz tri susedne zemlje Mađarske, Hrvatske i Srbije. Održavanje ovog kampa trajalo je nedilju dana di su dica imala prilike da se upoznaju sa kulturnom i tradicijom Bunjevaca kroz razna pridavanja koja su bila organizovana tokom trajanja ovog kampa. Dopris realizaciji ovog projekta dao je Bunjevački omladinski centar koji kroz svoj dugogodišnji rad radi sa dicom kroz dičije radionice koje su vezane za kulturu i tradiciju Bunjevaca. Projekat podržao i Grad Subatica.

Foto019

Pridavanje na temu bunjevački igara pridavač je bio Krunoslav Agatič (Kićo), tema vezana za bunjevačke pisme i muziku pod nazivom „Muzička baština Bunjevaca“ pridavač je bila Tamara Babić. Oblast slamarske umitnost je bila objašnjena kroz izlaganje Kate Kuntić a radionicu za dicu za izradu predmeta od slame vodio je poznat lemeški slamar Stipan Budimčević.

Foto006

Učesnici kampa takođe su imali prilike čut i o bunjevačkoj narodnoj nošnji ko i o bilom šlingu čije pridavač je bila Kata Kuntić a vištinu izrade bilog šlinga je pokazala Ljubica Mandić. Poslidnja tema pridavačkog dila ovog kampa je bila tema vezana za tradiciju izrade bunjevačkog božićnog kolača – Božićnjaka a prezentar ove teme je bila Marija Bošnjak.

Foto015

Grupu dice iz Srbije iz četri osnovne škule iz Subotice pridvodio je Dragan Kopunović, pridavač bunjevačkog jezika.

Foto035

Dica su pored ovi pridavanja koja su obuhvatila upoznavanje bunjevačke kulture učestvovala i u drugim aktivnostima koja su bila organizovana u okviru ovog kampa ko i posita Gradu Baji i Subatici. Svečano zatvaranje kampa bilo je u nedilju 30. jula di su dica bila prisutna na svečanoj misi u Gari u crkvi Svetog Ladislava di je svetu misu služio župnik Sabolč Tamašković a potom je priređen kratak folklorni program isprid crkve svi učesnika kampa.

 

 

FOTOGRAFIJE