Bunjevački omladinski centar održo je u petak, 17. marta, radionicu za dicu pod nazivom „Uskršnja čarolija“ u prostorijama OŠ „Đuro Salaj“ u Subatici.

Radionica Uskrs 12

Tema održavanja ove dičije radionice je bila vezana za šaranje jaja na tradicionalan način sa lukovinom i šaranje jaja sa slamom. Jedna od moderatora ove dičije radionice bila je Marija Bošnjak iz Male Bosne koja je dici divanila o običaju za Uskrs i šta je sama simbolika uskršnjeg jajeta, kako se šaraje jaja sa lukovinom i šta je sve potribno uradit da ispadnu lipa šarena jaja.

Radionica Uskrs-17

Takođe dica su imala prilike na nauče i o običaju koji je vezan za Cvitnu nedilju a to je umivanje u mladom žitu, što su imali prilike i vidit kako se to po običaju radi.

Stipan Budimčević poznat lemeški slamar je bio drugi moderator ove dičije radionice koji je dici pokazo kako se šaraje jaja sa slamom.

U ovoj radionici učestvovala su dica OŠ „Đuro Salaj“ i OŠ „Sveti Sava“ koji pohađaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“.