Ko i prijašnji godina, prid kraj jedne kalendarske godine u KUDŽ „Bratstvo“ pripravili su koncert, koji je dono priliku da dica i mladi iz ovog Društva pokažu šta su sve naučili.

IMG 6903

Tako je bilo i ove godine, na koncertu održanom na Materice, u sali Tehničke škule „Ivan Sarić“, članovi KUDŽ „Bratstvo“, s tri ansambla, nuz njeve goste, uveselili su sve one koji su došli kako bi uživali.

IMG 6993

Polagano se svode računi prid kraj godine, a ovom Društvu još pridstoji „Božićno-novogodišnja priredba“ za najmlađe.