U organizaciji BKC Bajmak je po devetnaesti put organizovana tradicionalna Božićna izložba koja je održana u sridu, 7. decembra, u prostorijama MZ Bajmak.

IMG 6488

Na izložbi su izloženi radovi 45 izlagača sa sedam iljada eksponata iz Bajmaka, Subatice, Male Bosne, Pačira, Đurđina, Stare Moravice, Lemeša i Aleksa Šantića.

Na svečanom otvaranju izložbe bili su prisutni pridstavnici bunjevački udruženja i ustanova, pridsidnik IO BNS Branko Pokornić, pridsinica odbora za kulturu Kata Kuntić i odbornik Varoši Subatice Mirko Bajić koji je i svečano otvorio ovogodišnju bajmočku Božićnu izložbu.

IMG 6436

Branko Pokornić, pridsidnik BKC Bajmak je istako značaj organizovanja ove izložbe koja se puni devetnaest godina organizuje u Bajmaku i da je ko takva veoma značajna za njevo selo ko i za Bunjevace koji tamo žive.

IMG 6512

Učiteljica Svetlna Mormer iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka je pripravila program sa dicom koja slušaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ sa recitacijama vezanim za božićne praznike.

Glavni organizator ove božićne izložbe je Kata Kumer, inače dugogodišnji član organizacionog odbora koji realizuje ovu izložbu isprid BKC Bajmak je i ove godine uložila veliki trud da izložba uspije.