U organizaciji Bunjevačkog omladinskog centra, pod sloganom: „Budi pismen - digitalna pismenost je budućnost”, otpočela je osnovna informatička obuka za učenike koji u školama uče bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture.

Obuka se izvodi u kabinetu za informatiku Bunjevačkog omladinskog centra u saradnji sa privatnom školom „Gaudeamus”.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Bunjevački omladinski centar i UG „Bunjevačka kasina“ održali su u sridu, 18. aprila, radionicu za dicu pod nazivom „Prolićna čarolija“. Radionica je održana u prostorijama „Studia M” Gaudeamusa u Subotici.

Tema održavanja ove dičije radionice bila je vezana za izradu domaći životinja od čutaka, kako su se kadgod izrađivale razne sigračke za dicu, ko i izrada nakita o tista.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Polivanje cura i žena na Vodeni ponediljak je jedan od običaja kojeg Bunjevci rado i danas drže, pa nije ritkost vidit kako momci i mladi i danas iđu po kućama, polivaje cure, žene, a šarena jaja i pomorandže koje se skupe u kesama su svidok tog.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Bunjevački omladinski centar i UG „Bunjevačka kasina“ održali su četvrtak, 22. marta, radionicu za dicu pod nazivom „Uskršnja čarolija“ u prostorijama „Studia M” Gaudeamusa u Subotici.

Tema održavanja ove dičije radionice je bila vezana za uskršnje praznike, di su dica šarala jaja tradicionalnom tehnikom šaranja sa lukovinom i di su pored tog izdrađivali korpice za šarena jaja.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Velik korak u dugotrajnom procesu standardizacije bunjevačkog jezika urađen je utvrđivanjom Standarda bunjevačkog jezika. Upravo je to bila tema konferencije za medije koju su pridstavnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine održali u ponediljak, 26. februara.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

U petak, 23. februara, bunjevačka zajednica obilužila je nacionalni praznik – Dan osnivanja prvog Nacionalnog savita. Kako je to i običaj poslidnji godina, ovaj praznik je obilužen svečanom sidnicom Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, u Plavoj sali Gradske kuće u Subotici.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Savez bačkih Bunjevaca održo je u petak, 9. februara, konferenciju za novinare. Saopštenje sa konferencije prinosimo u cilosti:

Pozivam gospodina Bačića, predsednika HNV, i gospodina Žigmanova predsednika DSHV, da podrže inicijativu da se Naredba iz 1945. proglasi ništavnom, i da se tako jednom za svagda otklone sve nesuglasice i nesporazumi, i da se otvore putevi saradnje ubuduće.

Opširnije na www.bunjevci.net


 

Jedan od četri nacionalna praznika bunjevačke zajednice – Dan Velikog prela, obilužen je, kako je to i običaj, na Marin, u petak, 2. februara, u subotičkom restoranu „Spartak“. Bila je to prilika da se okupi velik broj čeljadi, da se gosti malo prodivane, provesele, al i da se podsite istorije Bunjevaca u kojoj Veliko prelo ima izuzetan značaj.

Opširnije na www.bunjevci.net.