U prostorijama Bunjevačke matice u nedilju, 10. novembra, održana je istorijska tribina pod nazivom „100 godina Tijanona”.

IMG 3868

Tribina je dio održavanja manifestacije „Braća uvek i uvik zajedno”. Na tribini je bilo riči o Trijanonskom sporazumu koji je potpisan 4. juna 1920. godine u palati Veliki Trijanon u Versaju, ko i o mirovnim ugovorima koji su na Pariskoj konferenciji mira od 18. januara 1919. do 28. juna 1919. godine u Parizu, zaključeni sa svakom pobiđenom državom posebno.

Na tribini se divanilo i o stalnim pridlozima revizije Trijanonskog sporazuma, ko i povlačenja paralele izmed Trijanona i pitanja Kosova.

IMG 3847

Pridavači na tribini bili su Mijo Mandić, istraživač istorije Bunjevaca i Sandra Iršević doktorantkinja Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, Beograd.


VIDEO PRILOG: BMC