Kako je to i red kod Bunjevaca, na Vodeni ponediljak su polivači obalazili kuće, polivali žene, a zauzvrat su darivani šarenim jajima, pomorandžama, čašćeni kolačima... Ovo je jedan od stari običaja koji se zadržo do danas, pa nije ritkost i sad vidit dicu, mlade, al i starije, kako na ovaj dan obalaze mame, majke, komšince, rodbinu, prijateljice, pa i cure...

IMG 0186

U Bunjevačkom kulturnom centru „Bajmok“ se već godinama unazad trude da prikažu kako se ovaj običaj kadgod nigovo, pa su tako i ove godine organizovali grupu momaka, koji su, u bunjevačkoj nošnji i na fijakerima, obalazili kuće, tražili otvorene kapije – znak da domaćini rado čekaje polivače.

IMG 0229

Ni ove godine nisu zaboravljene ni starije žiteljke Bajmoka, pa je polivanje tako završeno u Gerontološkom centru u Bajmoku, a nakon tog su domaćini za sve učesnike pripravili zajednički ručak.

IMG 0390