Bunjevački omladinski centar održo je u četvrtak, 18. aprila, radionicu za dicu pod nazivom „Uskršnja čarolija“ u prostorijama „Studia M Gaudeamusa u Subotici.

Radionica Uskrs

Tema održavanja ove dičije radionice je bila vezana za šaranje jaja sa slamom. Jedan od moderatora ove dičije radionice bila je Marija Bošnjak iz Male Bosne koja je dici divanila o običaju za Uskrs i šta je sama simbolika uskršnjeg jajeta.

Dica su imala prilike da nauče kako se šaraju jaja, kako se ona kuvaju u lukovini i koje druge tehnike šaranja jaja se danas koriste.

Stipan Budimčević poznati lemeški slamar je bio drugi moderator ove dičije radionice, koji je dici pokazo kako se šaraje jaja sa slamom. U ovoj radionici učestvovala su dica OŠ „Sveti Sava“ sa učiteljicom Mirjanom Lončarević i dica OŠ „Jovan Mikić“.