Ove nedilje je održana i prva proširena sidnica Odbora za kulturu Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, a sastanku su, nuz članove odbora, prisustvovali i pridstavnici bunjevački udruženja.

Odbor 1

Prisutne je prvo pozdravila dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, a potom je Kata Kuntić, pridsidnica Odbora za kulturu u NSBNM, nuz svoje saradnike, počela sa radom.

Prvi sastanak bio je prilika da se pridstave svi članovi Odbora, da se pridstavi plan rada Odbora za kulturu, al i UK „Centar za kulturu Bunjevaca” u 2019. godini.

Odbor 2

Usledilo je i pridstavljanje Javnog poziva UK „Centar za kulturu Bunjevaca” bunjevačkim udruženjima za učešće u realizaciji projekta obilužavanja nacionalnog praznika Bunjevaca „Dan Dužijance 2019”, a prve aktivnosti počinju već na Svetog Marka, tradicionalnim blagoslovom žita.