Početak marta počo je u duhu novinarstva, dica tri škule u kojima se pridaje bunjevački jezik sastala su se u privatnoj škuli „Gaudeamus“.

20190301 142109

Urednik Tandrčka, Tihomir Kujundžić Matković za buduće male novinare održo je uvodno pridavanje. Dica su se upoznala s osnovama novinarstva, kako uzet izjavu, formirat pitanja, i sve drugo što će im pomoć u prvim novinarskim koracima.

20190301 141924

Na kraju programa koji je za nji pripravljen, dica su potpisala pristupnice i sotim je na simboličan način formirana novinarska sekcija đaka osnovaca. U tom ji je podržo i član omladinske sekcije dice novinara, Denis Vukmanov Šimokov.

20190301 142109

On njim se obratio u toku pridavanja, podilio s njima nike svoje utiske u novinarstvu. Al i pažnje vridne savite. Kako su naša dica vridna, priloga za Tandrčak već ne manjka, a u naridnim brojovima biće ji cigurno još više.