Savez bačkih Bunjevaca održo je u petak, 9. februara, konferenciju za novinare. Saopštenje sa konferencije prinosimo u cilosti:

Pozivam gospodina Bačića, predsednika HNV, i gospodina Žigmanova predsednika DSHV, da podrže inicijativu da se Naredba iz 1945. proglasi ništavnom, i da se tako jednom za svagda otklone sve nesuglasice i nesporazumi, i da se otvore putevi saradnje ubuduće.

Opširnije na www.bunjevci.net